O šoli

PREDSTAVITEV ŠOLE

Osnovna šola DRSKA je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole od 1. do 9. razreda. Delo je organizirano v 19 rednih oddelkih, v dveh bolnišničnih oddelkih, v 7 oddelkih podaljšanega bivanja. Organizirano imamo tudi jutranje varstvo.
Šolo obiskuje 416 učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času.

USTANOVITELJ ŠOLE:

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska je Mestna občina Novo mesto, s sedežem Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ DRSKA:

Obsega naselja:

  • Srebrniče,
  • Vrh pri Ljubnu in
  • Novo mesto z ulicami:
    • Brod, Cesarjeva ulica, Dularjeva ulica, Drska, Irča vas, Julijino sprehajališče – del, Komeljeva ulica, Lebanova ulica, Na Dragah, Ograja, Pod Šipčevim hribom, Šalijeva ulica, Šegova ulica, Šmihelska cesta, Topliška cesta, Ulica Mirana Jarca, Ulica Slavka Gruma, Volčičeva ulica, Westrova ulica.
Accessibility