ŠVN

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda.

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno,

  • SKUPINA (3. a ) od 11. 12. 2017 do 15. 12. 2017.
  • SKUPINA (3. b, c) od 18. 12. 2017 do 22. 12. 2017

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja.

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planinka. V 3-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  7. 5. 2018 do 9. 5. 2018.

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje. V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  23. 10. 2017 – 27. 10. 2017.

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD odšli po poti kulturne dediščine na Gorenjsko (Žirovnica, Čopova hiša). 19. 2. 2018.