POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

a) V razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri slovenščini (Renata Golić, Irena Grum Kulovec, Lidija Skube, Mojca Mežik) in pri matematiki (Renata Golić, Irena Grum Kulovec, Mateja Grahek, Mateja Bartolj).

b) V 6. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Petra Jenič in Nuša Šimec), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Mojca Mežik) in pri matematiki (Maja Adanić, Katja Pečaver, Mateja Bartolj).

c) V razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič in Nuša Šimec, Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Mojca Mežik, Janja Bukovec) in pri matematiki (Maja Adanić, Mateja Bartolj, Katja Pečaver, Mateja Grahek).d) V razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Mojca Mežik) in pri matematiki (Maja Adanič, Katja Pečaver, Mateja Bartolj).

d) V razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Mojca Mežik) in pri matematiki (Mateja Grahek, Katja Pečaver, Mateja Bartolj).

 

Naš temeljni cilj je s prilagojenimi metodami in oblikami dela ter z višjo motiviranostjo doseči boljše rezultate in dobro počutje vseh sodelujočih v procesu.