POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

 V 5. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri slovenščini (Renata Golić, Irena Grum Kulovec, Damjana Tramte, Lidija Skube) in pri matematiki (Renata Golić, Irena Grum Kulovec, Damjana Tramte, Mateja Grahek).

 

V 6. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Petra Jenič in Nuša Šimec), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher) in pri matematiki (Maja Adanić, Katja Pečaver, Mateja Bartolj).

 

V 7. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič in Nuša Šimec, Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher) in pri matematiki (Maja Adanić, Katja Pečaver, Mateja Grahek).

 

V 8. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher) in pri matematiki (Maja Adanič, Katja Pečaver, Mateja Bartolj, Mateja Grahek).

 

V 9. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher) in pri matematiki (Maja Adanič, Katja Pečaver, Mateja Bartolj).

 

Naš temeljni cilj je s prilagojenimi metodami in oblikami dela ter z višjo motiviranostjo doseči boljše rezultate in dobro počutje vseh sodelujočih v procesu.