POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

V 6. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Petra Jenič in Nuša Šimec), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, Klavdija Bizjak) in pri matematiki (Marko Rožič, Katja Pečaver, Mateja Grahek, Ana Rozman).

V 7.  razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič in Nuša Šimec, Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher, Klavdija Bizjak) in pri matematiki (Marko Rožič, Katja Pečaver, Mateja Grahek, Ana Rozman).

V 8. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Klavdija Bizjak, Karmen Sepaher) in pri matematiki ( Katja Pečaver, Mateja Bartolj, Mateja Grahek).

V 9. razredu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah pri vseh treh predmetih; angleščini (Jožica Simončič, Nuša Šimec in Petra Jenič), slovenščini (Lidija Skube, Irena Šega, Karmen Sepaher) in pri matematiki (Marko Rožič, Katja Pečaver, Mateja Bartolj, Mateja Grahek).

Naš temeljni cilj je s prilagojenimi metodami in oblikami dela ter z višjo motiviranostjo doseči boljše rezultate in dobro počutje vseh sodelujočih v procesu.