ŠOLA V NARAVI

Šole v naravi se ne izvajajo do preklica prepovedi, zaradi covid-19.

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda.

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno,

  1. SKUPINA (3. a, b ) od 7.12. 2020 do 11.12. 2020.
  2. SKUPINA (3. c) od 14.12. 2020 do 18.12. 2020.

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja.

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planinka. V 5-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi.

  1. SKUPINA (5. b, c ) od 14. 9. 2020 do 18. 9. 2020.
  2. SKUPINA (5. a) od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje. V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  16. 11. 2020 do 20. 11. 2020

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD odšli po poti kulturne dediščine na Gorenjsko (Žirovnica, Čopova hiša)- 23. 2. 2021.

Accessibility