ŠOLA V NARAVI

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda.

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno,

  1. SKUPINA (3. a, b ) od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018.
  2. SKUPINA (3. c) od 17. 12. 2018 do 21. 12. 2018.

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja.

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planica. V 3-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  1. 10. 2018 do 3. 10. 2018.

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje. V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  26. 11. 2018 – 30. 11. 2018.

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD odšli po poti kulturne dediščine na Gorenjsko (Žirovnica, Čopova hiša). 26. 2. 2019.