ŠOLA V NARAVI

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5., 7. razreda in 8. razred.

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno,

  •  termin: 13. 12. 2021 – 17. 12. 2021

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja.

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planinka,

  • termin: 8. 11. 2021 – 12. 11. 2021

 

V 5-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi.

 

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje,

  • termin: 11. 4. 2022 – 15. 4. 2022

 

V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi.

 

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD Brežanka,

  • termin: 18. 10. 2021 – 22. 10. 2021

 

V tem programu se bodo učenci udeležili tematskega tedna  z naslovom Ob robu morja.

Accessibility