ŠOLA V NARAVI

Osnovna šola Drska organizira šolo v naravi za učence 3., 5. in 7. razreda.

To je teden dni, ki ga otroci namesto v učilnicah preživijo v prijetnem in spodbudnem naravnem okolju v Sloveniji. V splošnem program zajema naravoslovje, športno-rekreativne vsebine in zakonitosti življenja v naravi.

Učenci  3. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Cerkno,

  1. SKUPINA (3. a, b ) od 16. 9. 2019 do 20. 9. 2019.
  2. SKUPINA (3. c) od 23. 9. 2019 do 27. 9. 2019.

V sklopu šole v naravi bomo izvedli tudi 20-urni tečaj plavanja.

Učenci 5. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Planica. V 3-dnevnem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  11. 11. 2019 do 15. 11. 2019.

Učenci 7. razreda bodo v šoli v naravi preko CŠOD v domu Gorenje. V tem programu se bodo učenci seznanili z osnovami s področja naravoslovja, s športnimi panogami in z večernimi družabnimi dejavnostmi, in sicer od  11. 11. 2019 do 15. 11. 2019

Učenci 8. razreda bodo v okviru ponudbe CŠOD odšli po poti kulturne dediščine na Gorenjsko (Žirovnica, Čopova hiša)- 21. 2. 2020.