TEKMOVANJE IZ ZNANJA

dan datum naziv tekmovanja šolsko regijsko državno vodja šolskega tekmovanja
četrtek 27.09.2018 Tekmovanje iz znanja logike x     BARTOLJ
četrtek 03.12.2018 Tekmovanje v razvedrilni matematiki x     ADANIČ
petek 12.10.2018 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni x     KAVŠEK
sreda 17.10.2018 Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje x     MUHIČ
ponedeljek 15.10.2018 Tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred x     ŠIMEC
sobota 20.10.2018 Tekmovanje iz znanja logike     x BARTOLJ
petek 09.11.2018 Matemček x     PEČAVER
ponedeljek – petka 12. 11 – 16. 11. 2018 Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober x     BARTOLJ
četrtek 14.11.2018 Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. x      ŠIMEC
sobota 17.11.2018 Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni     x KAVŠEK
ponedeljek 19.11.2018 Tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred     x ŠIMEC
četrtek 22.11.2018 Tekmovanje iz znanja nemščine za 9.raz. x   X ŠEGA
sobota 26.01.2019 Tekmovanje v razvedrilni matematiki     x ADANIČ
sobota 24.11.2018 Matemček     x PEČAVER
petek 30.11.2018 Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje     x MUHIČ
četrtek 04.12.2018 Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine x     LEŠNJAK
petek 11.12.2018 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (od 4. do 9. r) x     Mežik (6., 7.), Skube (8., 9.)
sobota 12.01.2019 Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober     x BARTOLJ
ponedeljek 21.01.2019 Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja x     KAVŠEK
torek 15.01.2019 Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ x     MEDLE
sreda 17.01.2019 Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz.   x    ŠIMEC
sreda 23.01.2019 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje  (8. in 9. r.)   x   Skube (8., 9.)
sreda 05.02.2019 Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine   x   LEŠNJAK
četrtek 06.02.2019 Kresnička OŠ (1. do 7.) x      
četrtek 6. 2. 2019 Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja x     PEČAVER
sreda 13.03.2019 Vesela šola x     Sepaher
sreda 10.04.2019 Vesela šola     x sepaher
četrtek 06.03.2019 Tekmovanje iz znanja geografije   x   MEDLE
sobota 09.03.2019 Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje     x Skube (8., 9.)
torek 13.03.2018 Tekmovanje iz znanja nemščine     x ŠEGA
četrtek 21.03.2019 Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja x     BARTOLJ
petek 15.03.2019 Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja   x   PEČAVER
sobota 16.03.2019 Tekmovanje iz znanja zgodovine     x LEŠNJAK
torek 20.03.2019 Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz.     x  ŠIMEC
sobota 30.03.2019 Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja     x KAVŠEK
petek 05.04.2019 Tekmovanje iz slovenskega jezika Mehurčki (1.-3.) x     Razredniki
petek 20.03.2019 Tekmovanje v znanju geografije     x MEDLE
petek 06.04.2018 Konstruktorstvo in tehnologije obdelav materialov   x   MILOŠEVIĆ
  12.05.2018 Konstruktorstvo in tehnologije obdelav materialov     x MILOŠEVIĆ
  06.04.2019 Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja     X PEČAVER
sobota 13.04.2019 Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja     x BARTOLJ
  april, maj 2019 Kuhna pa to   X   Muhič
  marec, 2019 Prva pomoč   x   Muhič
petek 10.05.2019 Logična pošast x     Bartolj
sobota 25.05.2019 Logična pošast     x Bartolj