TEKMOVANJE IZ ZNANJA

  DATUM NAZIV RANG MENTOR
24.9.15 TEKMOVANJE IZ LOGIKE ŠOLSKO BARTOLJ
16.10.15 15. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O DIABETESU ŠOLSKO MUHIČ
17.10.15 TEKMOVANJE IZ LOGIKE DRŽAVNO BARTOLJ
6.11.15 MATEMČEK ŠOLSKO HUMEK
21.11.15 15. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI DRŽAVNO MUHIČ
9.-13.11.15 BOBER – TEKMOVANJE V INFORMACIJSKI IN RAČUNALNIŠKI PISMENOSTI ŠOLSKO BARTOLJ
19.11.15 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 9.R ŠOLSKO SIMONČIČ
21.11.15 MATEMČEK DRŽAVNO HUMEK
24.11.15 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE ŠOLSKO ŠEGA
9.12.15 TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE ŠOLSKO MEŽIK
1.12.15 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE ŠOLSKO LEŠNJAK
10.12.15 ASTRONOMIJA ŠOLSKO PEČAVER
9.1.16 ASTRONOMIJA DRŽAVNO PEČAVER
16.1.16 BOBER – TEKMOVANJE V INFORMACIJSKI IN RAČUNALNIŠKI PISMENOSTI DRŽAVNO BARTOLJ
18.1.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA ŠOLSKO KAVŠEK
21.1.16 TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE REGIJSKO MEŽIK
27.1.15 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 9.R REGIJSKO SIMONČIČ
2.2.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE REGIJSKO LEŠNJAK
19.1.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE ŠOLSKO MEDLE
3.2.16 KRESNIČKA ŠOLSKO JOŽEF
3.2.16 FIZIKA ŠOLSKO PEČAVER
4.3.16 KUHNA PA TO REGIJSKO MUHIČ
3.3.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE DRŽAVNO ŠEGA
2.4.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA PRIZNANJA DRŽAVNO KAVŠEK
9.3.16 VESELA ŠOLA ŠOLSKO HROVAT
8.3.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE REGIJSKO MEDLE
19.3.16 TEKMOVANJE UČENCEV IZ ZNANJA ZGODOVINE DRŽAVNO LEŠNJAK
mar. 16 PRVA POMOČ OBČINSKO MUHIČ
17.3.16 MATEMATIKA ŠOLSKO GRAHEK
18.3.16 FIZIKA REGIJSKO PEČAVER
22.3.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 9.R DRŽAVNO SIMONČIČ
12.3.16 TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE DRŽAVNO MEŽIK
30.3.16 MATEMATIKA REGIJSKO GRAHEK
9.4.16 FIZIKA DRŽAVNO PEČAVER
apr.16 ROBOTIKA REGIJSKO MILOŠEVIĆ
8.4.16 KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV REGIJSKO MILOŠEVIĆ
16.4.16 MATEMATIKA DRŽAVNO GRAHEK
19.4.16 TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE DRŽAVNO MEDLE
13.4.16 VESELA ŠOLA DRŽAVNO HROVAT
6.4.16 KUHNA PA TO FINALE MUHIČ
5.5.16 LOGIČNA POŠAST ŠOLSKO GOLIĆ
14.5.16 KONSTRUKTORSTVO IN TEHNOLOGIJA OBDELAV DRŽAVNO MILOŠEVIĆ
maj. 16 ROBOTIKA DRŽAVNO MILOŠEVIĆ
10.5.16 KAJ VEŠ O PROMETU REGIJSKO JUDEŽ
21.5.16 LOGIČNA POŠAST DRŽAVNO GOLIĆ