ŠPORTNOVZGOJNI KARTON – 1. TRIADA

Na naši šoli smo vključeni v projekt TVU. V teh dneh smo izvedeli 1. delavnico – to je gibalna delavnica. Učenci naše šole so se lotili nalog za ŠVK. Kot vsako leto so izvajali naslednje naloge: skok v daljino z mesta, dvigovanje trupa, predklon na klopci, poligon nazaj, dotikanje plošče z roko, tek na 60m in tek na 600m. Izmerili so tudi telesno težo telesno višino in kožno gubo. Letos se bomo obdelave podatkov drugič lotili z aplikacijo SLOfit.

 

 

Accessibility