Category: PRISPEVKI

STROKOVNA EKSKURZIJA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV DOLENJSKE

Člani aktiva smo strokovno ekskurzijo začeli z vodenim ogledom NUK-a in predstavitvijo Plečnikovih idej o katedrali znanja. Ogledali smo si tudi razstavo o 250-letnici Narodne in univerzitetne knjižnice. Kot naslednici licejske knjižnice je njene začetke mogoče postaviti v leto 1774, ko je bilo po odločitvi Marije Terezije v javno uporabo namenjenih prvih 637...

BRALNA ZNAČKA ZA ZAPOSLENE

Branje je pot v znanje. Vseživljenjsko učenje je naša stalnica. Kako drugače se najlepše izobraževati kot s knjigo v roki?! Na zaključni konferenci je bila opravljena predstavitev dejavnosti v povezavi z branjem v letošnjem šolskem letu. Ugotovitve so, da število bralcev med učenci pada, da je skoraj za en razred zlatih bralcev, da...

Accessibility