Šport – SLOFIT

Z letošnjim šolskim letom vstopamo v program SLOfit.

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK). ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit.

Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit  (ki jo sestavljajo podatki ŠVK in drugi zbrani podatki) ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo.

Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, učitelji in druge pooblaščene osebe (zdravnik, trener …) dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih.  Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu. S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

Predstavitev programa SLOfit

Accessibility