Nabor IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/25

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLKO LETO 2024/25:

Accessibility