Načrt izvedbe Sheme šolskega sadja

1.Pogostost in način razdelitve SADJA IN ZELENJAVE

  • Kako pogosto bomo sadje oz. zelenjavo ponudili učencem?

Sadje in zelenjavo iz SŠS bomo na naši šoli ponudili 1x tedensko, in sicer ob četrtkih.

  • Kdaj, v katerih delih dneva?

Učenci imajo sadje in zelenjavo na voljo v jedilnici na posebni mizi ob plakatu, ki jih opozarja na ukrep SŠS. Lahko ga zaužijejo med odmori –glavni 10 minutni odmor, v času malice, kosila.

  • Na kakšen način?

Da se izognemo preveliki gneči in da zagotovimo, da vsak učenec lahko dobi sadje oz. zelenjavo, kuharji določeno količino sadja (zelenjave) razdelijo na polovico – ponudimo 2x ob 8.00 in ob 9.00.

2. Namen in operativni cilji

V SŠS smo se prijavili, ker želimo našim učencem na nov in predvsem na dodaten način ponuditi sadje in zelenjavo in jih spodbuditi k večjemu uživanju teh živil. Na ta način bodo videli, spoznali in dobili priložnost poskusiti različne vrste sadja in zelenjave. S tem ukrepom želimo omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti ter bolezni, ki so povezane z njima.

OPERATIVNI CILJI:

 • spodbujanje uživanja in večji vnos sadja in zelenjave
 • oblikovanje dobrih prehranskih navad
 • spoznavanje različnih vrst sadja in zelenjave s poudarkom na pomenu za zdravje
 • spodbujanje k pozitivnemu odnosu do okolja
 • spodbujanje h kulturnemu načinu prehranjevanja

Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti

Načrt IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI:

 • Razredne ure na temo sadja in zelenjave, medpredmetne povezave (NAR, BIO, KEM, GOS)
 • Izobraževalne oddaje na šolskem radiu
 • Delavnice, priprave jedi iz sadja in zelenjave
 • Izdelava plakatov o vrstah, ki bodo ponujene
 • Gospodinjski dan 9. razred na SŠGT Novo mesto
 • Tehniški dan 4. in 5. razred na Kmetijski šoli Grm Novo mesto ( sušilnica sadja, izdelava soka, kisanje zelja…)
 • Obisk eko tržnice Naša vas
 • Predavanja strokovnjakov o pomenu uživanja sadja in zelenjave –za starše in šolske delavce

Načrt PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI:

 • Informiranje o aktivnostih šole na spletni strani šole, šolskem radiu ter na vidnih mestih šole
 • Predavanja strokovnjakov za starše in učitelje
 • Poročanje o aktivnostih v šolskem časopisu Iskrice
 • Medpredmetne povezave
 • Obisk ekološke tržnice

Zgoraj je opisanih in naštetih le nekaj aktivnosti. Ob tem želimo poudariti, da bomo na naši šoli izvajali še veliko različnih dejavnosti, ki se bodo navezovale na sadje, zelenjavo ter na promocijo zdravja. Na tak način želimo spodbujati učence in njihove starše k zdravemu načinu življenja.

Pridelovalci

Da bomo naš načrt lahko uresničili, se bomo povezali z lokalnimi pridelovalci, dobavitelji, šolami ali drugimi izobraževalnimi ustanovami.

Ogledali si bomo sadovnjak, postopek pridelave in predelave sadja in zelenjave, starše povabili na predavanje strokovnjaka, spoznali pridelovalce na ekološki tržnici, obiskali SŠGT v Novem mestu in Kmetijsko šolo Grm.

Accessibility