DOKUMENTACIJA

Šola vodi oziroma izdaja naslednjo dokumentacijo:

1. knjige in splošne dokumente,

2. dokumentacijo o delu strokovnih organov,

3. dokumentacijo o delu strokovnih delavcev,

4. dokumentacijo o delu oddelkov/skupin (v nadaljnjem besedilu: oddelkov),

5. dokumentacijo o učencih,

6. javne listine in potrdila,

7. drugo dokumentacijo,

8. dokumentacijo o vzgojno-izobraževalnem delu v bolnišničnih oddelkih.

Uradni list RS, št. 61/2012 z dne 10. 8. 2012 Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, Stran 6194.

Accessibility