Roditeljski sestanki

Organizirajo in izvedejo jih razredniki po predhodnem dogovoru z ravnateljico.

UVODNI RODITELJSKI SESTANEK, september:

  • 30. 9. 2021 za 1. razred
  • od 8. 9. do 16. 9.2021 za 2. – 9. razred, tema: aktualnosti novega šolskega leta (protokol za izvedbo VI programa upoštevajoč razmere COVID- 19), program dela 2021/22 (obvezni in razširjeni program), šolski koledar, hišni red in pravila šolskega reda, šolska prehrana, prometna varnost.

RODITELJSKI SESTANEK, februar:

  • od 1. 2. do 3. 2. 2022, tema: vzgojno-učna uspešnost v 1. ocenjevalnem obdobju, medsebojni odnosi in aktualnosti oddelka. Na predmetni stopnji, poudarek: poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo, nacionalno preverjanje, koncept dela z nadarjenimi, druge aktualnosti.

ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK, junij:

  • 7. junij 2022 za 9. razred
  • o od 13. do 22. 6. 2022 za ostale razrede, po dogovoru s starši, tema: analiza uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu, družabno srečanje.

* Roditeljski sestanki se organizirajo v treh različnih dneh v tednu (po triletjih).
* Po potrebi razredniki samostojno skličejo roditeljski sestanek tudi izven delovnega načrta.

Accessibility