Roditeljski sestanki

Organizirajo in izvedejo jih razredniki po predhodnem dogovoru z ravnateljico.

 

* Roditeljski sestanki se organizirajo v treh različnih dneh v tednu (po triletjih).
* Po potrebi razredniki samostojno skličejo roditeljski sestanek tudi izven delovnega načrta.

Accessibility