Zaposleni

Učitelji razredne in predmetne stopnje, podaljšanega bivanja in jutranja varstva

Stolpec1 PRIIMEK IN IME PODROČJE DELA
1. ANDROJNA Erna OPB, NI
2. BAMBIČ Neva pedagoginja – DSP, šolska svetovalna delavka
3. BARTOLJ Mateja pomočnica ravnatelja,  MAT
4. BARUN ČOP Liljana razredna učiteljica
5. BIZJAK Klavdija SLJ
6. BIZJAK Valentina TJA, OPB
7. BOŽIČ Metka SLJ
8. BRGAN Nina razredna učiteljica
9. BURGER Andreja razredna učiteljica
10. CIMERMANČIČ  ŠAFAR Zdenka svetovalna delavka
11. COLNER Petra OPB, JV
12. EREMIĆ Tina SLJ
13. FERNANDEZ MOYANO  Jose ŠPO, izbirni predmeti
14. GLAVAN Marko MAT
15. GOLIĆ Renata razredna učiteljica
16. GORENČIČ Barbara razredna učiteljica
17. GRAHEK Mateja MAT
18. HROVAT David razredni učitelj
19. HUMEK Zdenka razredna učiteljica
20. IMPERL David v. d ravnatelja
21. JAKLIČ Tanja spec. rehabilit. pedagoginja – DSP, svetovalna delavka
22. JENIČ Petra TJA, IP – francoščina
23. JENIČ  Olga druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
24. JUDEŽ Roman ŠPO, izbirni predmeti
25. KADIVNIK Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
26. KASTELIC Barbara svetovalna delavka, romska pom., JV
27. KAVŠEK Darja KEM, NAR
28. KOČEVAR Minka OPB, DSP Romi, bolnišnična šola
29. KRHIN Tanja razredna učiteljica
30. KULOVEC Tjaša porodniška
31. LAKIĆ Anka porodniška
32. LEŠNJAK Simona ZGO, FZO
33. LEVAK Lea razredna učiteljica
34. MAKSIMOVIĆ Milijana TJA, DKE
35. MAVEC Ana razredna učiteljica, JV
36. MEDLE Katja GEO
37. MEŽIK Mojca knjižničarka
38. MILOŠEVIĆ Ankica TIT
39. MUHIČ Barbara razredna učiteljica, OPB
40. MUHIČ Jožica BIO, GOS, SPH, laborant
41. MURN Tina razredna učiteljica, JV
42. OMAN Ana TJA, OPB
43. PAVLIČ Ana romska pomočnica, DSP Romi, OPB
44. PEČAVER Katja MAT, FIZ
45. PEGAM Valerija LUM, izbirni predmeti
46. RODIČ Mojca soc. pedagoginja DSP, svetovalna delavka
47. ROZMAN Ana MAT, KEM
48. RUKŠE Leja računalnikar, MME, UBE, NIPR
49. SIMONČIČ Marjeta razredna učiteljica v bolnišnični šoli
50. SITNIKOVA NATALIJA KEM, OPB, laborant
51. SRPČIĆ Uroš OPB
52. ŠEGA Irena SLO, NEM
53. ŠIMEC Nuša TJA
54. ŠTUKELJ  Božidarja druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
55. ŠURLA Mateja razredna učiteljica
56. ŠVAJGER Jasna razredna učiteljica, JV
57. TOMAC Vatroslav GUM, OPZ
58. ZABUKOŠEK Zala OPB, DSP Romi, JV
59. ZORAN Suzana ŠPO , JV
60. ŽURA Barbara Razredna učiteljica
61. PUČKO Petra BIO, laborant, OPB

Učitelji v bolnišničnem oddelku

 

IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
Marjeta Simončič, Valentina Bizjak, Ana Oman učiteljica razrednega pouka (1 d. m.)
Milijana Maksimović, Petra Jenič

Ankica Milošević, Jožica Muhič, Anka Lakić,  Tina Eremić, Irena Šega, Minka Kočevar

 

učitelji predmetnega pouka

Tehnični delavci Administrativni, tehnični in drugi tehnični delavci

Administrativni delavci

 

Zap. št. PRIIMEK IN IME PODROČJE DELA
1. KASTELEC Patricija poslovna sekretarka
2. PELJHAN ZUPANČIČ Petra knjigovodja in administratorka
3. ŠTERK Majda računovodja

 

 

  • Tehnični delavci
  PRIIMEK IN IME PODROČJE DELA
1. BARUKČIĆ Snježana čistilka
2. FEKONJA Sonja čistilka
3. HROVAT Marija kuharica
4 KNEŽEVIĆ Milka čistilka
5. KAVŠEK Matjaž hišnik
6. MAZNIK Matevž romski pomočnik
7. MITRIČ Marko spremljevalec
8. MRVAR Sonja kuharica
9. PAVLENČ Andreja kuharica
10. PEČAVER Drago hišnik/čistilec
11. RAMIČ Elvira čistilka
12. RIFELJ Matejka čistilka
13. ROZMAN Valerija kuharska pomočnica
14. STOPAR Ina spremljevalka
15. ŠKUFCA Aleš vodja kuhinje
16. ZORKO Katja čistilka
17. ZUPANČIČ Renata kuharska pomočnica
18. ŠKUFCA Aleš vodja kuhinje
19. ZUPANČIČ Renata kuharska pomočnica

 

  • Drugi tehnični delavci

 

1. MAZNIK Matevž Romski pomočnik
2. MITRIČ Marko spremljevalec
3. STOPAR Ina spremljevalka
Accessibility