Zaposleni

PEDAGOŠKI DELAVCI 

Zap. št. Priimek in ime PODROČJE DELA
1. BARTOLJ Mateja MAT, RAČ
2. BARUN ČOP Liljana RP
3. BIZJAK Valentina RP- TJA, OPB
4. BIZJAK Klavdija SLJ
5. BOŽIČ Metka SLJ- TUJCI, OPB
6. BRGAN Nina RP
7. mag. BURGER MUHIČ Andreja RP
8. FERNANDEZ MOYANO Jose ŠPO
9. GLAVAN  Marko MAT, RAČ
10. GOLIĆ Renata RP
11. GORENČIČ Barbara RP
12. GRAHEK Mateja MAT
13. GRUM KULOVEC Irena OPB, DSP – Romi
14. HROVAT David RP
15. HUMEK Zdenka RP
16. IMPERL David ŠPO
17. JELENC Mojca RP, JV
18. JENIČ Olga RP
19. JENIČ Petra TJA, FRA
20. JUDEŽ Roman pomočnik ravnateljice, ŠPO
21. KADIVNIK Mojca druga strok. del. v 1. r, JV
22. KAVŠEK Darja KEM, NAR
23. KLOPČIČ VUKŠINIČ Amedea BIO, OPB, laborant
24. KOČEVAR Minka OPB
25. KRHIN Tanja RP (druga strok. del. v 1. r.), OPB, JV
26. KULOVEC Tjaša RP, OPB, JV
27. LEŠNJAK Simona ZGO
28. LUKMAN Petra RP
29. MAKSIMOVIĆ Milijana TJA, DKE
30. MAVEC Ana RP
31. MEDLE Katja GEO, LUM
32. MILOŠEVIĆ Ankica TIT
33. MUHIČ Barbara RP
34. MUHIČ Jožica BIO, org. šol. Prehrane
35. MURN Tina RP, JV
36. OMAN Ana RP – TJA, OPB
37. PEČAVER Katja MAT, FIZ
38. ROZMAN Ana MAT, KEM
39. SEPAHER Karmen SLO, SLJ- tujci
40. SGERM Tanja GUM, pevski zbori, OPB
41. SIMONČIČ Marjeta RP
42. SKUBE Lidija SLO
43. SRPČIČ Uroš LUM, OPB
44. ŠEGA Irena SLO, NEM
45. ŠIMEC Nuša TJA
46. ŠTUKELJ Božidarja RP
47. ŠURLA Mateja RP
48. ŠVAJGER Jasna RP
49. TRAMTE Damjana RP
50. ZABUKOŠEK ZALA OPB
51. ZORAN Suzana ŠPO
52. ŽURA Barbara RP (druga strok. del. v 1. r.)

 Drugi strokovni delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. BAMBIČ Neva svetovalno delo, DSP
2. CIMERMANČIČ ŠAFAR Zdenka DSP, OPB
3. JAKLIČ Tanja DSP
4. JUDEŽ Roman pomočnik ravnateljice
5. MEŽIK Mojca knjižničarka
6. MOČNIK  Tina svetovalna delavka, DSP – Romi
7. mag. NATALIJA NOVAK ravnateljica
8. RODIČ Mojca svetovalno delo, DSP, DSP – Romi
9. KOLER Ines mobilna inkluzivna pedagoginja
10. MEDLE Renata mobilna logopedinja
11. RUKŠE Leja računalničarka

Administrativni delavci

 

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. Majda Šterk računovodja
2. Ana Jenič tajnica
3. Sanja Metelko knjigovodja in administratorka – por. dopust
4. Valerija Rozman knjigovodja in administratorka – nadomešča

 Tehnični delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. Matjaž Kavšek hišnik
2. Drago Pečaver čistilec/hišnik
3. Snježana Barukčić čistilka
4. Sonja Fekonja čistilka
5. Milka Knežević čistilka
6. Jožica Končina čistilka
7. Matejka Rifelj čistilka
8. Katja Zorko čistilka
9. Aleš Škufca vodja kuhinje
10. Marija Hrovat kuhar
11. Sonja Mrvar kuharica
12. Andreja Pavlenč kuharica
13. Valerija Rozman kuhar. pomočnica II
14. Renata Zupančič kuhar. pomočnica III

Drugi tehnični delavci

1. KASTELIC BARBARA spremljevalka
2. STOPAR Ina spremljevalka
3. MAZNIK Matevž Romski pomočnik
4. PAVLIČ Ana Romska pomočnica
5. PETERLIN Maša spremljevalka
6. RUS Maja spremljevalka
7. MITRIČ Marko spremljevalec
Accessibility