Zaposleni

PEDAGOŠKI DELAVCI

PRIIMEK IN IME PODROČJE DELA
1. BAMBIČ Neva pedagoginja – DSP, šolska svetovalna delavka
2. BARTOLJ Mateja pomočnica ravnateljice, računalnikar, MAT
3. BARUN ČOP Liljana razredna učiteljica, DSP Romi
4. BIZJAK Klavdija SLJ
5. BIZJAK Valentina TJA, OPB
6. BRGAN Nina OPB, DSP Romi
7. BURGER Andreja razredna učiteljica
8. CIMERMANČIČ  ŠAFAR Zdenka svetovalna delavka
9. COLNER Petra OPB, JV
10. FERNANDEZ MOYANO  Jose ŠPO, OPB
11. GLAVAN Marko MAT, ROM, NIP – rač
12. GOLIĆ Renata razredna učiteljica,  DSP Romi
13. GORENČIČ Barbara razredna učiteljica
14. GRAHEK Mateja MAT
15. GRUM KULOVEC Irena OPB, DSP Romi
16. HROVAT David razredni učitelj
17. HUMEK Zdenka razredna učiteljica
18. IMPERL David ŠPO, ŠZZ, SŠP, NIP šport
19. JAKLIČ Tanja spec. rehabilit. pedagoginja – DSP, svetovalna delavka
20. JELENC  Mojca razredna učiteljica, JV
21. JENIČ  Olga razredna učiteljica
22. JENIČ Petra TJA, NIP – francoščina
23. JUDEŽ Roman ŠPO, IŠP, OPB
24. KADIVNIK Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
25. KASTELIC Barbara svetovalna delavka, romska pom.
26. KAVŠEK Darja KEM, NAR
27. KLOPČIČ VUKŠINIČ Amedea KEM, POK, KEŽ, laborant, OPB
28. KRHIN Tanja druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB
29. KULOVEC Tjaša razredna učiteljica, JV
30. LAKIĆ Anka BIO, SPH, laborant, OPB
31. LEŠNJAK Simona ZGO, FZO
32. LEVAK Lea OPB, DSP Romi
33. MAKSIMOVIĆ Milijana TJA, DKE
34 MAVEC Ana razredna učiteljica, JV
35. MEDLE Katja GEO
36. MILOŠEVIĆ Ankica TIT
37 MEŽIK Mojca knjižničarka
38. MUHIČ Barbara razredna učiteljica
39. MUHIČ Jožica BIO, GOS, ONA
40. MURN Tina razredna učiteljica, JV
41. NOVAK Natalija ravnateljica
42. OMAN Ana TJA, OPB
43. PAVLIČ Ana Romska pomočnica, DSP Romi
44. PEČAVER Katja MAT, FIZ
45. PEGAM Valerija LUM, NIP umetnost, OPB
46. RODIČ Mojca soc. pedagoginja DSP, svetovalna delavka
47. ROZMAN Ana MAT, KEM
48. RUKŠE Leja MME, UBE, NIP računalništvo, računalnikar
49. SEPAHER Karmen SLO, GLK
50. TOMAC Vatroslov GUM
51. SIMONČIČ Marjeta razredna učiteljica v bolnišnični šoli
52. SKUBE Lidija SLO, RET
53. SRPČIĆ Uroš LS1, LS2, LS3, FVZ1, FVZ2, FVZ3, OPB
54. ŠEGA Irena SLO, NEM
55. ŠIMEC Nuša TJA
56. ŠTUKELJ  Božidarja razredna učiteljica
57. ŠURLA Mateja razredna učiteljica, JV
58. ŠVAJGER Jasna razredna učiteljica
59. ZABUKOŠEK Zala OPB, DSP Romi, JV
60. ZORAN Suzana ŠPO
61. ŽURA Barbara druga strokovna delavka v 1. razredu, JV

 Drugi strokovni delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. BAMBIČ Neva svetovalno delo, DSP
2. CIMERMANČIČ ŠAFAR Zdenka svetovalna delavka, DSP
3. JAKLIČ Tanja DSP
4. Mateja Bartolj pomočnica ravnateljice
5. MEŽIK Mojca knjižničarka
6. mag. NATALIJA NOVAK ravnateljica
7. RODIČ Mojca svetovalno delo, DSP, DSP – Romi
8. KOLER Ines mobilna inkluzivna pedagoginja
9. MEDLE Renata mobilna logopedinja
10. IMAMOVIĆ Jakob računalnikar

Administrativni delavci

 

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. Majda Šterk računovodja
2. Ana Jenič tajnica
3. Sanja Metelko knjigovodja in administratorka – por. dopust
4. Valerija Rozman knjigovodja in administratorka – nadomešča

 Tehnični delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK PODROČJE DELA
1. Matjaž Kavšek hišnik
2. Drago Pečaver čistilec/hišnik
3. Snježana Barukčić čistilka
4. Sonja Fekonja čistilka
5. Milka Knežević čistilka
6. Jožica Končina čistilka
7. Matejka Rifelj čistilka
8. Katja Zorko čistilka
9. Aleš Škufca vodja kuhinje
10. Marija Hrovat kuhar
11. Sonja Mrvar kuharica
12. Andreja Pavlenč kuharica
13. Valerija Rozman kuhar. pomočnica II
14. Renata Zupančič kuhar. pomočnica III

Drugi tehnični delavci

1. KASTELIC BARBARA spremljevalka
2. STOPAR Ina spremljevalka
3. MAZNIK Matevž Romski pomočnik
4. PAVLIČ Ana Romska pomočnica
5. PETERLIN Maša spremljevalka
6. RUS Maja spremljevalka
7. MITRIČ Marko spremljevalec
Accessibility