Postavitev knjižnih gradiv

Knjižnično gradivo je ločeno  na:

– gradivo za učence

– gradivo za učitelje

 

Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah:

C –  CICIBANI – do 9. leta ( 1., 2., 3. razred)

P – od 10 do 12 let

M – od 13. do 15 let

L – ljudsko slovstvo

Strokovna in poučna literatura je razvrščena po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija).

UDK – osnovne skupine

0 Splošno. Knjižničarstvo

1 Filozofija. Psihologija

2 Verstvo

3 Družbene vede. Šolstvo. Etnologija

5 Naravoslovne vede. Matematika

6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport

8 Jezikoslovje. Književnost

9 Zemljepis. Zgodovina. Biografije

Accessibility