Nabor NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/25 4., 5. in 6. razreda

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ( 4. ,5. in 6. razred)

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti, ob katerih se bodo učenci zabavali in sproščeno komunicirali v nemškem jeziku. V nemščini bomo peli, igrali didaktične igre, izvajali dialoge, ustvarjali plakate, spoznavali nemško kulturo … Poleg tega bo sestavni del predmeta tudi pisanje in govorni nastopi, pri katerih bodo učenci pokazali svoje znanje v zapisovanju in izgovarjanju. Predmet je namenjen učencem, ki jih veseli učenje tujih jezikov in se želijo usposobiti za osnovno komuniciranje v nemškem jeziku v vsakdanjih okoliščinah.

Pouk francoščine poteka v sproščenem vzdušju. Učenci jezik spoznavajo ob poslušanju in petju francoskih pesmi, plesu, igranju dialogov in igrah s slikovnimi karticami. Pri urah izdelujejo plakate, se preizkusijo v peki francoskih slaščic, poslušajo in berejo kratke zgodbe v francoščini, sodelujejo na francoski bralni znački in se s pevsko/igrano točko predstavijo na frankofonskem festivalu v Kranju. Učenci spoznajo osnove francoskega jezika, se naučijo predstaviti sebe in svojo družino, spoznajo barve, števila, letne čase, mesece in dneve … ter razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti (poslušanje, branje, govor in pisanje). Vabljeni vsi, ki vas veseli učenje tujih jezikov in spoznavanje novih kultur.

Neobvezni izbirni predmet šport prinaša vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi otrok in so zasnovane tako, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in razvijajo pravilno telesno držo. Vključene so tudi tiste vsebine, ki jih redni pouk športa ne vključuje. Program torej učence spodbuja k raznovrstnim športnim dejavnostim in pomeni dopolnitev ter popestritev rednih ur predmeta šport. Z izbranimi vsebinami in izpeljavo bomo skušali približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam ter poudarili razvedrilni in sprostilni značaj športa.

Accessibility