Podaljšano bivanje

Predstavitev

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem razredne stopnje. Vanj se otroci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje nacionalni koncept in jih dosegamo z različnimi dejavnostmi.

Na naši šoli je v šolskem letu 2019/2020 organiziranih enajst oddelkov PB. Vanj so vključeni učenci od prvega do petega razreda.

 

DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

V podaljšanem bivanju se prepletajo naslednje dejavnosti:

 1. prehrana (kosilo, malica),
 2. sprostitvena dejavnost,
 3. samostojno učenje,
 4. ustvarjalno preživljanje prostega časa.

 

PREHRANA

Malica in kosilo sta dejavnosti, kjer se učenci učijo kulture prehranjevanja.

Učenci:

 • se učijo pri jedi primerno obnašati, pravilno uporabljati jedilni pribor in pri hranjenju uživati,
 • spoznavajo pomen zdrave in uravnotežene prehrane,
 • pripravljajo pogrinjke in preproste prigrizke …

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST

je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev.

Učenci:

 • se pogovarjajo o svojem delovnem dnevu,
 • odidejo k interesni dejavnosti,
 • obiščejo šolsko knjižnico,
 • gledajo televizijo,
 • rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah,
 • gredo na sprehod,
 • se igrajo različne igre v šoli ali na igrišču …

 

SAMOSTOJNO UČENJE

je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.

Učenci:

 • povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov,
 • se učijo načrtovati svoje delo in upoštevati navodila,
 • se učijo uporabljati različne vire,
 • se učijo iskati/nuditi pomoč,
 • se učijo sodelovati pri reševanju nalog in razvijajo svoje sposobnosti za delo v skupini …

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti.

Učenci:

 • urijo svoje ročne spretnosti, tako da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
 • pojejo, plešejo, igrajo na instrumente,
 • dramatizirajo besedila, izdelujejo sceno,
 • telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
 • rešujejo dodatne in dopolnilne naloge v zvezi z učno snovjo,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,
 • opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo …
Accessibility