Izbirni predmeti

1.1.1        OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI   (7. , 8. in 9. razred)

 1. razred obvezni izbirni predmet:
  1. FILMSKA VZGOJA 1 (Pegam)
  2. ANSAMBELSKA IGRA (Tomac)
  3. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Lakić)
  4. LIKOVNO SNOVANJE 1 (Pegam)
  5. UREJANJE BESEDIL (učitelj računalništva)
  6. MULTIMEDIJA (učitelj računalništva)
  7. IZBRANI ŠPORT KOŠARKA (Judež)
  8. NEMŠČINA 1 (Šega)
  9. FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE (Lešnjak)
  10. Francoščina ( Jenič)
  11. Astronomija – Sonce, Luna in zemlja ( Pečaver)

 

 1. razred: obvezni izbirni predmet:
  1. FILMSKA VZGOJA 2 (Pegam)
  2. ANSAMBELSKA IGRA (Tomac )
  3. POSKUSI V KEMIJI (Klopčič Vukšinič)
  4. ŠPORT ZA ZDRAVJE ( Moyano)
  5. LIKOVNO SNOVANJE 2 (Pagam)
  6. UREJANJE BESEDIL (učitelj računalništva)
  7. MULTIMEDIJA (učitelj računalništva)
  8. NEMŠČINA 2 (Šega)
  9. Astronomija – Sonce, Luna in zemlja ( Pečaver)

 

 

 1. razred: obvezni izbirni predmet:
 2. KEMIJA V ŽIVLJENJU (Klopčič Vukšinič )
 3. NEMŠČINA 3 (Šega)
 4. LIKOVNO SNOVANJE 3 (Pegam)
 5. ŠPORT ZA SPROSTITEV (Judež)
 6. FILMSKA VZGOJA 3 (Pegam)
 7. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (učitelj računalništva)
 8. Astronomija – Sonce, Luna in zemlja ( Pečaver)

 

 

Accessibility