Šolska knjižnica

Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Mojca Mežik po programu dela knjižnice. Vodi tudi šolski učbeniški sklad, katerega upravljanje poteka v skladu s pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada.

Seznam potrebščin za šolsko leto 2022/2023

Delovne zvezke in potrebščine lahko naročite tule:

 

 

Učbeniški sklad

Delovni čas knjižnice

Knjižnični red

Bralna značka

Postavitev gradiva v knjižnici

Periodika

Bralni nahrbtnik

Navajanje virov in literature

Obvestilo

Accessibility