Neobvezni izbirni predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1., 4. ,5., 6. razred)

  1. razred – neobvezni izbirni predmet

ANGLEŠČINA (Oman, V. Bizjak),

 

  1. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:
  2. RAČUNALNIŠTVO (učitelj računalništva)
  3. NEMŠČINA (Androjna)
  4. UMETNOST (Pegam)
  5. FRANCOŠČINA (P. Jenič)
  6. ŠPORT (F. Moyano)

 

Accessibility