Neobvezni izbirni predmeti

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1., 4. ,5., 6. razred)

 

Triada Predmet Št. učencev Št. skupin Št. ur/teden

 

Učitelj
1. triada Angleščina 57 3 8 Ana Oman, Valentina Bizjak

2. triada

Nemščina 36 2 4 Irena Šega

2. triada

Francoščina 13 1 2 Petra Jenič

2. triada

Računalništvo 34 2 2

Mateja Bartolj,

Marko Glavan

  2. triada Šport 27 1 2 David Imperl
  2. triada Umetnost 20 1 1 Tjaša Kulovec
SKUPAJ 6 168 9 15 /

ANGLEŠČINA 1. RAZRED: Za učinkovitejše delo bosta iz proračuna ur ISP predmetu TJA v 1. razredu dodeljeni 2 uri. Izvajala ju bo Valentina Bizjak.

Accessibility