Govorilne ure in roditeljski sestanki

Redne govorilne ure za starše so DRUGI TOREK v mesecu od 16.00 do 18.00.

Staršem so dostopni vsi razredniki, učitelji, svetovalna delavka in knjižničarka.

Učenci imajo možnost napovedanega individualnega pogovora z učiteljem.

Urnik dopoldanskih govorilnih ur določi vsak učitelj glede na svoj urnik. Starši so z urnikom dopoldanskih govorilnih ur obveščeni preko
šolskih spletnih strani. Urnik pa je tudi javno izobešen na oglasni deski pri dežurnem učencu.

V času rednih govorilnih ur so po dogovoru v zbornici šole staršem na voljo tudi ostali učeči učitelji.

Vodstvo šole je praviloma na voljo po predhodni najavi vsak dan od 8.00 do 14.00, po dogovoru tudi izven tega časa.

V času delovanja šole po predpisanem modelu B za OŠ (Covid-19) in v skladu s predpisanimi navodili MIZŠ ter priporočili NIJZ šola organizira govorilne ure in roditeljske sestanke v matični učilnici ali na dogovorjeni zunanji šolski površini, lahko pa tudi po telefonu oz. na
daljavo preko video povezave (kom. kanal Teams).

Accessibility