Koledar NPZ

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA

 

Opravljajo jih vsi učenci ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred). Dosežki NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju.

 

Obvestilo o dosežkih prejmejo  učenci ob zaključku šolskega leta.

 

Znanje učencev 6. razreda se preverja iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Znanje učencev 9. razreda se preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica. Tretji predmet v tem šolskem letu bo ANGLEŠČINA.

 

PREDMET ROK
Slovenščina 6. in 9. razred torek, 7. 5. 2024
Matematika 6. in 9. razred četrtek, 9. 5. 2024
Tuji jezik – angleščina 6. in 9. razred

 

sreda, 13. 5. 2024
Accessibility