Koledar NPZ

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA

 

Opravljajo jih vsi učenci ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred). Dosežki NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju.

 

Obvestilo o dosežkih prejmejo  učenci ob zaključku šolskega leta.

 

Znanje učencev 6. razreda se preverja iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Znanje učencev 9. razreda se preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica. Tretji predmet v tem šolskem letu bo GLASBENA UMETNOST.

 

PREDMET ROK
Slovenščina 6. in 9. razred četrtek, 4. 5. 2023
Matematika 6. in 9. razred ponedeljek, 8. 5. 2023
Tuji jezik – angleščina 6. razred

Glasbena umetnost – 9. razred

sreda, 10. 5. 2023
Accessibility