Koledar NPZ

NACIONALNI PREIZKUS ZNANJA

 

Opravljajo jih vsi učenci ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred). Dosežki NPZ so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju.

 

Obvestilo o dosežkih prejmejo  učenci ob zaključku šolskega leta.

 

Znanje učencev 6. razreda se preverja iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Znanje učencev 9. razreda se preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi ministrica. Tretji predmet v tem šolskem letu bo kemija.

Podrobnejše navodilo poda MIZŠ v šolskem koledarju za osnovne šole za šol. leto 2021/2022 – 2. DEL

 

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2021 SEPTEMBER  

1. 9. – sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta,

iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

NOVEMBER 30. 11. – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

 

2022  

 

 

MAJ

 

 

 

 

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

 

6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

 

10. 5. – torek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

 

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

31. 5. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. 6. – torek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

 

10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
15. 6. – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

 

16. 6. – četrtek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

 

24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

 

Povzetek – NPZ v letu 2022:

 

PREDMET ROK
Slovenščina 6. in 9. razred sreda,  4. 5. 2022
Matematika 6. in 9. razred petek,  6. 5. 2022
Tuji jezik – angleščina 6. razred

Kemija 9. razred

torek, 10. 5. 2022
Accessibility