Karierna orientacija

Karierna orientacija se nanaša na sistematično in dosledno razvijanje kompetenc spoznavanja samega sebe, iskanje informacij za informirano odločanje, izbire poklicne poti in načrtovanja ter vodenja kariere (Gregorič in Založnik, 2020), v hitro spreminjajočem se svetu in okoliščinah.

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na njegovo odločitev, ki v njem zori dlje časa, vpliva veliko dejavnikov. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad,  učnega uspeha, podpore staršev, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov in ne nazadnje tudi od karierne orientacije, ki jo nudi šola.

 

Nekaj koristnih naslovov, ki naj vam služijo v dodatno pomoč:

Accessibility