UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Učenci in starši dobijo informacije o izposoji kompletov v mesecu juniju. Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Accessibility