Eduroam – navodila

Eduroam – navodila

E

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Učence in učitelji naše šole lahko uporabljate vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. V federacijo so vključene ustanove v vseh državah EU, Islandiji, Hrvaški, Turčiji ter Avstraliji in nekaterih državah v Aziji.

Za povezavo potrebujete uporabniški računmobilno napravo in ustrezno programsko opremo. Za dodelitev uporabniškega računa izpolnite prijavnico in jo oddajte v tajništvu šole. V pisni obliki boste uporabniško ime in geslo dobili pri vašem razredniku. Po začetni nastavitvi vaše mobilne naprave in programske opreme se bo vaša naprava samodejno povezala v brezžično omrežje domače ali katere koli druge ustanove, vključene v ta projekt.

Na Osnovni šoli Drska deluje obrezžično mrežje Eduroam na območju celotnega objekta. Na voljo je za vse naše učence in profesorje. Eduroam je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes.

Prijavnica

Prijavnico natisnite, čitljivo izpolnite in oddajte v tajništvu šole.

Več informacij

Podrobnejše informacije o pravilni namestitvi in nastavitvah dobite na spletnem mestu Arnes.

Accessibility