NAJ PROSTOVOLJKA JE REBEKA ROBEK

Rdeči križ Novo mesto je razpisal natečaj za naj prostovoljko/naj prostovoljca. Mentorice Mojca Mežik, Zdenka Cimermančič Šafar in Mojca Rodič smo po pogovoru med prostovoljci izbrale Rebeko Robek, učenko 9. a. Takole smo obrazložile predlog za naj prostovoljko:

Na šoli že vrsto let izvajamo humanitarne dejavnosti, zadnje dve leti tudi redna srečanja z uporabniki VDC. Letos prvo leto pa smo učencem ponudili tudi možnost medvrstniške pomoči (starejši učenci mlajšim).

Rebeka Robek je kot prostovoljka že lani sodelovala pri srečanjih z uporabniki Varstveno delovnega centra Novo mesto, enota Šmihel. Redno mesečno se je (lani in letos) udeleževala srečanj v enoti v Šmihelu in izvajala različne dejavnosti (petje, telovadba, likovno ustvarjanje, pripovedovanje zgodb).

Hkrati pa je tudi sodelovala pri nudenju medvrstniške pomoči učencem 2. razreda naše šole. Enkrat tedensko je zjutraj prihajala k dopolnilnemu pouku, kjer je nudila pomoč pri branju in pisanju otrokom, ki pri tem potrebujejo dodatno podporo.

Obiskala je Dnevni center za otroke, ki deluje v okviru Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in tamkajšnjim otrokom nudila pomoč pri domačih nalogah in izvedla različne prostočasne aktivnosti.

Učenka vestno spremlja objave o možnostih prostovoljnega dela in pravočasno javi svojo prisotnost. Pri delu z uporabniki je zanesljiva, odgovorna, empatična, hitro naveže odnos, ki je sproščen. Njen pogled na delo je pozitivno naravnan in optimističen. Vsakega dela se loti zagnano in dosledno.

Strokovni delavci šole opažamo Rebekin pozitiven vpliv predvsem na mlajše učence in vidimo pozitiven vpliv prostovoljstva na razred in širšo skupnost.

Rebeka je priznanje za naj prostovoljko dobila na prireditvi Rdečega križa v torek, 10. 6.

Pripravile: Mojca Mežik, Zdenka Cimermančič Šafar, Mojca Rodič

You may also like...

Accessibility