BRALNA ZNAČKA ZA ZAPOSLENE

Branje je pot v znanje. Vseživljenjsko učenje je naša stalnica. Kako drugače se najlepše izobraževati kot s knjigo v roki?!

Na zaključni konferenci je bila opravljena predstavitev dejavnosti v povezavi z branjem v letošnjem šolskem letu. Ugotovitve so, da število bralcev med učenci pada, da je skoraj za en razred zlatih bralcev, da je knjižnica sicer obiskana, a so redni gostje mlajši učenci, ki so izposodijo tudi več knjig naenkrat in da bo za boljše branje učencev vložiti še veliko dela.

Med učitelji je slika nekoliko drugačna. Tudi letos so zaposleni na OŠ Drska opravljali bralno značko,  prebrati so morali tri leposlovna dela in eno strokovno ter oddati listek z osnovnimi podatki o knjigi. Opravilo jo je 30 zaposlenih. Vsi so prejeli lična priznanja in vrčke s slovenskimi ornamenti. Navdušenje nad nagrado je ponavadi zagotovilo, da bodo bralno značko zaposleni opravljali tudi drugo leto.

Zapisala Mojca Mežik, šolska knjižničarka.

 

 

You may also like...

Accessibility