PRIREDITEV OB DNEVU ZEMLJE

Svetovni dan Zemlje povsod po svetu vsako leto obeležujemo 22. aprila. Na ta dan se po celem svetu odvijajo številni dogodki, ki ozaveščajo o pomenu varovanja našega okolja na planetu Zemlja, ki nam omogoča življenje in ga ne moremo zamenjati z nobenim drugim. Na OŠ Drska se zavedamo, kako pomembna je narava in varovanje okolja, v katerem živimo, zato že vsa leta z najrazličnejšimi EKO dejavnostmi skrbimo tako za našo šolo in šolsko okolico, kakor kot tudi za Novo mesto in nenazadnje tudi za naš planet Zemlja.

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto je v petek, 21. aprila, na novomeškem Glavnem trgu, potekala 16. prireditev ob dnevu Zemlje. Na prireditvi so sodelovali tudi učenci OŠ Drska, kjer so se letos na stojnici predstavili z eko likovnimi izdelki, ki so nastali iz naravnih in odpadnih materialov, tako na razredni kot tudi predmetni stopnji. Učenci 8. razreda so na stojnici predstavljali zeleno Novo mesto in njegovo kulturno dediščino. Na ogled so postavili glavne znamenitosti mesta, kot so mestna hiša – Rotovž, novomeški Glavni trg z mestnimi hišami in s Kettejevim vodnjakom, stari del mestnega jedra – Breg, Kapitelj, Kandijski most in vse mostove reke Krke ter prepoznavni mestni grb.

Z letošnjo predstavitvijo na stojnici želimo tako učenci kot tudi učitelji ozaveščati in spodbuditi prebivalce Novega mesta k odgovorni skrbi za Novo mesto ter jih nagovoriti, da ostaneta tako naše mesto kot tudi naš planet kraj, kjer nam bo vsem lepo.
Glasbeniki in pevci šolske glasbene skupine The Drskači pa so se predstavili tudi na odru, kjer so obiskovalce navdušili s slovenskim in s tujim izborom pesmi ter bili del programa na osrednji prireditvi ob dnevu Zemlje.
V sklopu prireditve se je predstavnica šole, na pobudo mestne občine Novo mesto, udeležila tudi predstavitve novega projekta NovIKroG – zbiranje odpadne plastike in baterij po šolah, z geslom: »Kar boste zbrali, boste dobili nazaj v obliki stvari, k jih potrebujete.« K temu projektu vas bomo v mesecu maju povabili, da se pridružite in odpadkom skupaj damo novo življenje, ki bo uporabno za nas vse.

Eko pozdrav in upamo, da ste imeli lep in zelen dan Zemlje!

 

You may also like...

Accessibility